SAJTÓSZOBA

Média kapcsolattartó: Oles Barbara - oles.barbara@eszosz.hu

Sajtóközlemények

Válaszok sajtómegkeresésre

Köszönettel vettük a lehetőséget és a felkérést az álláspontunk és a tények ismertetésére, amelynek ezúton teszünk eleget.

Szövetkezetünk a TÁMOP-2.4.3.F-14/1-2014-0002 azonosítószámú projekt keretében 2 800 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását vállalta. A projekt célja a megújuló energiaforrás összegyűjtése és energetikai célú felhasználása révén széles körben biztosítani a hátrányos helyzetű célcsoportok tömeges foglalkoztatását, a régóta inaktív rétegek képzését, visszavezetését a munka világába, esélyt biztosítva számukra az önálló megélhetésre. A projekt megvalósítás helyszíne az Észak-Alföldi Régió (Jász- Nagykun- Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye).

Jelenleg a Szövetkezetnél 1901 munkavállaló van állományban. A projekt során 959 munkavállaló elbocsátására került sor. Ők kivétel nélkül megszegték a munkavégzés szabályait:   kiértesítés ellenére nem jelentek meg a biztonságos munkavégzésükhöz szükséges munkaruha átvételen, a munkavégzéshez szükséges és kötelező képzéseken, illetve a számukra kijelölt munkaterületen a munkakezdés időpontjában.

2015. július 20-ig 959 dolgozónktól kellett megválnunk részben közös megegyezéssel, részben rendes illetve rendkívüli felmondással, de volt olyan munkavállaló, aki külföldi munka miatt lépett ki. Ez megközelítő szám, mert van olyan munkavállaló, akinél kezdeményeztük a munkaviszony megszüntetését, de kapott, illetve kapni fog második esélyt is.

Minden esetben egyedi volt az elbocsátások oka. Legtöbbször a munkavállaló szerződésszegő magatartása kényszerítette rá a szövetkezetet, mint például a munkafelvétel negligálása, az oktatáson való nem megjelenés.

A teljesség igénye nélkül csak néhány egyéb eset:

 • 2 brigádvezető a munkaszerződés aláírásának másnapján eladta a mobiltelefonját,
 • a céges mobiltelefon birtokában 18+ karikás filmeket töltöttek le,
 • gallyfát loptak az erdőből,
 • az oktatás helyszínéül szolgáló épületből hétvégén hűtőszekrényt loptak,
 • a kiosztott munkaruhával az átvétel másnapján találkoztunk az internetes áruház felületén, ahol a volt munkavállalónk a saját neve alatt árulta azt.

Nincs olyan magyarországi kis-, közép- vagy nagyvállalat, amely tolerálná a munkáltatóval szemben tanúsított ilyen és egyéb hasonló magatartást, inkorrektséget, szerződésszegést.

A munkavállalók a Szövetkezet Erdészeti Biztonsági Szabályzatában, valamint a munkaköri leírásukban foglaltak szerint végzik a munkájukat, aminek részét képezi az oktatáson való részvétel is. Ennek megfelelően a mindenkori munkaterületen való megjelenés a közvetlen munkahelyi vezető által megállapított feltételekkel, azaz az általa megjelölt munkahelyen és munkaidőben történik. Így például a hőségriadó miatti üzemleállást a területi igazgató rendeli el és a brigádvezetőkön keresztül kerül általános kiértesítésre személyesen, vagy telefon útján.

Erre a félreértésre a kötelező oktatások rendszere adhatott okot. Minden egyes munkavállalónk képzésben részesül/részesült, és a munkaterületre csak a képzés eredményes elvégzését követően lehet/lehetett felelősségteljesen kiengedni. A munkavállalók az igen kimerítő és alapos munkavédelmi oktatáson felül 4 féle oktatásban részesültek és részesülnek mind a mai napig:

 • Erdei Biztonsági Szabályzat,
 • Erdei- Mezei munkavégzés szabályai,
 • Motoros fűkasza kezelő képzés,
 • Motorfűrész kezelő OKJ-s képzés.

Ezt a feladatot egy külső felnőttoktatási cég közreműködésével végezzük. Talán az is egyedi és szokatlan, hogy a munkavállalóink a fenti oktatás és képzés ideje alatt is munkabért kaptak, mert az közvetlenül a munkaviszonyukkal összefüggő kötelezettségnek minősült, de az oktatás ideje alatt értelemszerűen egyéb munkát még nem végezhettek.

Eddig még nem fordult elő, hogy munkát végző munkavállalónk nem kapott volna fizetést.

 A felmondás alatt álló munkavállalónak is jár a munkában töltött munkaidő után a bére, de minden esetben van elszámolási kötelezettsége is a munkáltató fele, így: munkaruha, védőfelszerelés, munkaeszköz, valamint helytállási kötelezettség a munkáltatónak illetve a munkavégzés során harmadik személynek okozott kár tekintetében, stb.. A kilépő papírok 5 napon belül kerülnek megküldésre, a munkavállalónak ezzel egyidejűleg kell elszámolnia a fentiekkel. Amelyik munkavállaló az akármilyen okból megszűnt jogviszony lezártával a fentiekkel elszámolt, hiánytalanul megkapta és meg fogja kapni a munkabérét.

Az elbocsátott munkaerő pótlása folyamatban van.

Az Észak-Alföld régió számos településén dolgoznak munkavállalóink, amelyek között van megyeszékhely és van tanya is. A szövetkezet többek között a régió több állami és magánerdészetével áll szerződéses jogviszonyban és végez munkát a területeiken.

Minden kifizetésünk a vonatkozó jogszabályokban, a támogatási szerződésben foglaltak szerint, valamint csak és kizárólag szorosan a projekt végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása érdekében történt és történik.

Üdvözlettel,
ESZOSZ Igazgatóság

Budaörs, 2015.07.31.

Megalapozatlan vádak az ESZOSZ ellen

Az utóbbi napokban megalapozatlan információk jelentek meg az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezetről (ESZOSZ) a sajtóban, az online- és az elektronikus médiában. Az alábbiakban közöljük a tényeket.

A TÁMOP 2.4.3.F-14/1  számú „Komplex Térségfejlesztési Környezettudatos Munkáltatói Program a hátrányos helyzetű, alulképzett munkaerő tömeges foglalkoztatása érdekében” címmel kiírt kiemelt projekt támogatási szerződése értelmében, a pályázati támogatás utófinanszírozású, a foglalkoztatott munkavállalók bér kifizetésére is csak a kifizetést igazoló bizonylatok megküldését követően hívható le támogatás.  A szerződés értelmében továbbá minimum 3 éves fenntarthatóságot kötelező biztosítani.

Az általunk felvett munkavállalók a pályázati kiírásnak megfelelően, hátrányos helyzetű, alulképzett, tartós munkát kereső emberek, akik egy részének visszaintegrálása a munkaerőpiacra és ottani sikeres működésük biztosítása értelemszerűen hosszadalmas folyamat.  Ezen munkavállalóknak az általuk megszokott, kiszorított társadalmi helyzetük és morális hozzáállásuk sajnos bonyolítja a helyzetet, ezt szükséges figyelembe vennünk, így visszaintegrálásuk is csak fokozatosan történhet.

A felvett munkavállalóink oktatása folyamatosan zajlik. A munka típusából adódóan ugyanis, munkaterületekre csak a kötelező orvosi vizsgálat, munkavédelmi tájékoztató, illetve pozíció szerinti megfelelő oktatás elvégzését követően mehetnek. A munkavállalók a munkavédelmi oktatáson felül 4 féle oktatásban részesültek és részesülnek mind a mai napig:

 • Erdei Biztonsági Szabályzat,
 • Erdei- Mezei munkavégzés szabályai,
 • Motoros fűkasza kezelő képzés,
 • Motorfűrész kezelő OKJ-s képzés.

Ezt a feladatot egy külső, felnőttképzésre szakosodott cég közreműködésével végezzük.

Azon munkavállalók, akik az oktatáson részt vettek és ezt sikeresen elvégezték, már vízügyi és önkormányzati, erdészeti területeken folyamatosan munkát végeznek. A sikeres oktatás lebonyolítását sajnos hátráltatja, hogy a fent említett hozzáállás kapcsán dolgozóink nagy része a kötelező oktatásokon sem jelenik meg.

Jelenleg, munkavégzés folyik mindhárom megyében, ahol a munkaerő felvételek is lezajlottak-azaz Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.  Szövetkezetünk célzottan a lehető legközelebbi térségekben végezte a munkaerő felvételt a jövőbeli munkavégzés helyszínéhez, hogy a későbbiekben ezzel is segítse a munkavállalók munkahelyre való legegyszerűbb eljutását. A munkaerő felvételek során egyébként a felvételi helyszíneket a legtöbbször a Munkaügyi központok ajánlották, biztosították, ezen helyszínek vagy Művelődési központok, vagy kimondottan a Munkaügyi központok épületei voltak. A felvételek során a központi és területi HR vezetők jelen voltak és koordinálták, irányították a folyamatot.

A szövetkezet elérhetőségét illetően, szeretnénk leszögezni, hogy cégünk minden munkavállalóját továbbá a Munkaügyi hivatalokat is tájékoztattuk, hogy a tényleges irodai munkavégzés, illetve elérhetőség szövetkezet telephelyén, azaz Budaörsön található. A hónapok óta folyamatosan működő és mindenki által elérhető honlapunkon is látható az információs vonalunk száma, illetve e-mail címünk, ahol munkatársaink számára folyamatos tájékoztatással szolgálunk. Munkavállalóink a közvetlen munkahelyi vezetőiken keresztül is tudnak informálódni, továbbá rajtuk keresztül kapják a munkavégzés kapcsán felmerülő utasításokat, feladatokat. A postán érkező megkereséseket iktatjuk, és írásban azonnal megválaszoljuk.

A munkabérek kifizetése az elmúlt 5 hónap során minden esetben zökkenőmentesen megtörtént. Jelen hónapot illetően, előre nem látható adminisztratív, informatikai problémák merültek fel bérprogramunkban, melynek kiküszöbölésén kollégáink folyamatosan dolgoznak. Természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően a szövetkezet a munkabérek és járulékok kifizetését minden esetben megtette és a jövőben is megteszi.

Tóthné Gábor Ildikó jelenleg is munkavállalónk. A munkaszerződésében leírt elérhetőségeken és az általa megadott telefonszámon azonban többszöri megkeresésünk is sikertelen volt. Az általunk kijelölt kötelező oktatáson nem jelent meg, azon nem vett rész. Ennek ellenére a fizetését a munkaszerződése szerint megkapta. Az oktatásról való hiányzásának az okát jelenleg vizsgáljuk.

A bér kifizetések kapcsán pedig ezúton jelezzük, hogy mivel a munkához elengedhetetlen az oktatások lebonyolítása, ami azonban közbeszerzés köteles, abban az esetben, ha a munkavállalóink e hiányok okán ténylegesen nem tudnak felvonulni a munkaterületre, a cég jogosan rendelkezésre állási időt fizet számukra.

Budaörs, 2015.07.30.

ESZOSZ Igazgatóság

ESZOSZ – Közmunkából a munka világába

Magyarország Kormánya a 180. számú Magyar Közlönyben megjelent 1797/2014. (XII. 19.) számú Kormányhatározatban hagyta jóvá a TÁMOP-2.4.3.F-14/1-2014-0002 azonosító számú, „Komplex Térségfejlesztési Környezettudatos Munkáltatói Program a Hátrányos Helyzetű, Alulképzett Munkaerő Tömeges Foglalkoztatása Érdekében” című projekt megvalósítását, amely kiemelt projektnek minősül 2,54 milliárd forint önerővel, 53,5 %-os intenzitású EU támogatással.

A pályázatban az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezet (továbbiakban ESZOSZ) legfőbb vállalása az volt, hogy minimum 2700 fő hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat a korábban együttműködési megállapodást kötött erdészetek illetékességi területén keletkező erdészeti melléktermék hasznosítására.

A projekt megvalósítása az Észak-alföldi régió három megyéjében kezdődött el több ezer hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli, alulképzett munkaerő – az erdei mezei munkavégzés szabályairól szóló és a motoros fűkasza-kezeléshez, illetve motorfűrész-kezeléshez szükséges – képzésével. 

A projekt célja a megújuló energiaforrás összegyűjtése, energetikai célú felhasználása révén széles körben biztosítani a hátrányos helyzetű célcsoportok tömeges foglalkoztatását, a régóta inaktív rétegek képzését és visszavezetését a munka világába. A Projekt tevékenysége során évente 20.706 ha erdő újul meg, teljesítve az Európai Unió erdőtisztaságra vonatkozó direktíváját.

 

Az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezet a magyar magánszféra 28. legnagyobb foglalkoztatója egyben legnagyobb roma foglalkoztatója. 

Az ESZOSZ a tervek szerint 2015-ben Jászapátiba egy pellet gyártó üzem működéséhez szükséges gyártósort telepít, ezzel  további 50 munkahelyet teremtve.                    

Jászapáti, 2015. 

Barta Gábor
Igazgatósági Elnök

Megjelent cikkek